ANIMAATIOITA – FIELD ANIMATIONS AND APPLETS

Aalto-yliopiston radiotieteen ja -tekniikan laitosAalto University, Department of Radio Science and Engineering

APPLET/ANIMATIONTYPE
POLARIZABILITIES OF DIELECTRIC PARTICLES Java
Monopolin kenttä Shockwave
Dipolin kenttä Shockwave
Ympyräpolarisaatio Shockwave
Sähkökenttä johdepintojen läheisyydessä Shockwave
Lokaali- ja maan magneettikenttä Shockwave
Monopolin potentiaali Shockwave
Potentiaalin havainnollistaminen Shockwave
Vesimolekyyli sähkökentässä Flash
Roottorimittari Java
Dipolin säteily GIF Dipolin säteilyanimaatio.
Kumikalvo - potentiaalin havainnollistamista GIF Potentiaaliteorian kumikalvoanalogia selvitetään tässä animaatiossa.
Kolmiomainen aukko staattisessa sähkökentässä, kokonaispotentiaali, [lisätiedot]. GIF, 161kB 420x360. Kolmiomainen aukko  staattisessa sähkökentässä. Kaukoalueen potentiaali.
Lisää Jukka Venermon GIF-animaatioita
Monitahokkaiden sähköstaattisia polarisoituvuuksia Java Dodekaedri Tetrahedri
Jalometalliappletti: sähköiset ominaisuudet (Tommi Rimpiläisen kandityö) Aurinko
MUITA ANIMAATIOITA — OFF-SITE ANIMATIONS
Simo Kivelän virtuaaliyliopistoprojektin animaatioita LiveGraphics3D
University of Colorado physics applets
Visualizing electricity and magnetism at MIT
Staattisen dipolin kenttää kuvaava mainio emletti (Boston University) Java
Matti Pöllän (Aalto-yliopisto) animaatiot kahden säteilijän interferenssistä Java
ElectroCard - An Exploratorium for Electromagnetism
Professori Belcherin (MIT) magneettianimaatioita ja muutakin QuickTime, AVI
Interactive Power Electronics Seminar (ETH Zuerich) Java
Paul Falstadin appletteja Java
Fysiikan "physlettejä:" Douglas C. Giancoli Java
Lisää "physlettejä:" Davidson College Java

HENKILÖSTÖ| OPISKELU| JULKAISUT| AJANKOHTAISTA

Webmaster
http://anim.radio.aalto.fi/